Company visit to Ericsson Nikola Tesla (06.10.2015.)